AJO 70 år

1948 gjordes den första elektriska frysboxen. Allt sedan dess
har AJO varit ett namn i kylbranschen. Och vi är still chilling!

 

Längst ner mot havet ute på udden i det lilla fiskarsamhället Träslövsläge strax söder om Varberg låg en f.d. konservfabrik som köptes av Esse Olsson, denna natursköna fastighet skulle bli produktionsanläggning för de elektriska frysboxar som han beslutade att tillverka för den svenska marknaden. 1948 startades produktionen på de gamla ek golven, det rullade på bra och snart hade man både byggt ut och anställt 10 personer.

Allt gjordes för hand och i produktionen fanns plåtbearbetning, lackering och montering. 50-talets lanthandlare och butiker frågade snart efter exponerings och mejerikylar vilket hörsammades av Ajo som började utveckla och tillverka dessa med framgång.

Den klassiska colakylen

Inte långt därefter svarade Ajo upp mot bryggerinäringens behov för dryckeskylar och i första steget tillverkades den klassiska Coca-Cola boxen, som kort därefter följdes åt av flera andra modeller för drycker. Det ritades och tillverkades mängder av olika slags kylar för butiker och för alla tänkbara behov samt trender som uppstod.

Detta pågick fram till mitten av 90 talet då slutligen situationen blivit ohållbar och man tvingades flytta pga utrymmesskäl. I nya fabriken på Varbergs industriområde sysselsatte man som flest 40 anställda och utveckling samt produktion pågick i samma anda som tidigare, exportmarknader runt om Europa stod nu för hälften av omsättningen.

Trots nya moderna lokaler samt maskiner så hann Ajo inte med att serva efterfrågan på dess produkter och i detta läget började Ajo outsourca delar av produktionen till kollegeföretag i Europa. 2010 flyttades slutligen i stort sett all produktion utomlands.

Generation 3

Det ritas och levereras fortfarande friskt med kylar på familjeföretaget Ajo, som nu sysselsätter en 3:e generations coola killar, allt från små smarta försäljningsdrivande exponeringskylar till mkt större helhetslösningar och fortfarande för alla tänkbara ändamål.

Vid sidan om de egenkonstruerade kyl eller frys modellerna tillhandahålls även ett handplockat och noggrant utvalt tradingsortiment som är anpassat för den skandinaviska marknaden, detta för att erbjuda ett så heltäckande urval som möjligt.

Specialanpassade kylar

I de fall standardkylarna behöver specialanpassas för utryck eller funktion så utförs detta i anläggningen i Varberg. Om kunden har en egen ide eller ett unikt behov som inte täcks av standardsortimentet finns Ajo där och kan tillsammans med kunden utveckla helt unika kyl- eller fryslösningar innehållande en stor portion sunt förnuft och en riktigt god kvalitet till rätt pris.

Lagerhållning, logistiklösningar, service, installationer, rekond, och i förkommande fall även destruktion är något som också tillhör vardagen på Ajo och som utförs med glädje, ansvar och framför allt ett genuint intresse.

Den långa och breda kompetensen som företaget besitter tillsammans med ett välutvecklat globalt nätverk, stort intresse och en rejäl portion kreativitet innebär att oavsett vilka era behov kan var inom området kyla och frys kan du kallt räkna med Ajo Kylindustri AB och dess crew.